استخدام در مرکز

مرکز سالمندان آراد جهت تکمیل کادر درمانی و مراقبتی خودازافراد واجدشرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.متقاضیان می توانند نسبت به تکمیل فرم(باحروف فارسی)اقدام نموده وآن را به آدرس : aradnursinghome@yahoo.com فرستاده تا پس ازبررسی لازم درفرصت مناسب جهت انجام مصاحبه از آنان دعوت به عمل آید. بدیهی است دقت کافی درثبت اطلاعات مورد نیاز،درج آدرس پست الکترونیکی و تلفن همراه ضروری می باشد.

1- کارشناس پرستاری

2-کارشناس مامایی

3- نیروی خدماتی 

4-کارشناس فیزیوتراپی و یا کاردرمانی

5-کارشناس تغذیه

6-کارشناس روانشناسی و یا مددکاری

 

دانلود فرم استخدام