ساعات ملاقات سالمندان

همه روزه ازساعت یازده صبح لغایت چهار بعدازظهرپذیرای مراجعه کنندگان محترم می باشیم. خواهشمندیم جهت حفظ آرامش وسلامتی سالمندان عزیزمان، فقط درساعت ملاقات درمرکزحضوربهم رسانید.

هرگونه تغییراتی درساعت ملاقات ازطریق وب سایت موسسه اطلاع رسانی خواهد شد.

درطول ساعت ملاقات همراهی وهمکاری شما عزیزان با ضوابط ومقررات مرکزمزید امتنان می باشد.